Jesteśmy nastawieni na rozwój i synergię naszych spółek.

Firma Rodzinna

Grupa MJG to polska firma rodzinna. która powstała w 2020 roku poprzez połączenie operacyjne spółek prowadzonych przez rodzinę. Celem utworzenia Grupy jest wzmocnienie własnej działalności poprzez wzajemne synergię, koncentracja zarządów oraz akwizycja spółek, które pasują ofertą do działalności grupy.